Fjalori katër gjuhësh i Daniil Moskopolitit

256 Έχομεν Αβέμου Ήμαμμε Κκέμη Kemi
257 δύο αμπέλια τάω γίννη τβά λόζια ντιού βρέστa dy vreshta
258 και είναι γεμάτα σσή σούντου μπλίννε ή σέ πώλνα εδέ γιάννa πλιότ edhe janë plot
259 από σταφύλια. τέ αούa. οτ κρόσγιε. πέ ρούσσ. me rrush
260 Μόνον Μά Τόκου Πώ Po
261 ακόμα δεν έφθασαν νίκα νού ατζιούμσιρa. ούστε νέ φτάσαατ. εδέ νούκ ουαρίννa edhe nuk arrijnë
262 και θελ να καρτερώ Σσή βά σέ αστέπτου Ή και τζέκαμ εδέ τώ τà πρέσ edhe do ta pres
263 καμπόσον καιρόν πουτζένa ζaμάνε τρούα ζάμαν τζà ζαμάν ca zaman
264 έως να φθάσουν πàν σέ ατζιούγκa τούρη τά φθάσαατ γκέρ ταρίχεννa gjer të arrihen
265 καλά. γκήνε. χάρνω. μήρa. mirë
266 Και τότε Σσή ατούμτζια Ή τώγασσ Εδέ ατaχέρa Edhe atëherë
267 σαν γλυκανθούν κάρα σεντουλτζιάσκα κώκα τά σεουπλάτζαρτ σή τaμπλεσόχενa si të ëmbëlsohen
268 θελ να μουσκεύω βά σέ μόλλιου κέ μάκαμ νά κησναμ τώ τa ννιόμ do ta njom
269 την καρούταν σεσέγκα σέκωτ καρούτaνα xxx
270 και τα βαένια τσή μπούσλε ή μπόσφητε εδέ βόζατ edhe vozat
271 διά να τα γεμίσω τρά σέ λεούμπλου ζά τά ή πώλναμ κή ταμπούσσ që ti mbush
272 έως απάνω. πàν στεσούπρα. τούρη κώρρε. γκήρ σίπaρ. gjer sipër.
273 Και αφ’ ου βράσουν Σσή κάρα σεχιάρπα Ή σέτ κώκα ταβάραατ Εδέ σιτaζήεννα Edhe si të ziejë
274 σαράντα ημέραις πατρουτζίτζη τετζήλε τζετήρτεσετ ντνή ντουζέτ ντήτ dyzetë ditë
275 θέλ να ρίξω βά σέ αρέκου καί φάρλιαμ τώ τaχέθ do ta hedh
276 το πρώτον κρασί πρώτλου γήνου πàρβατω βήνω ταπaρενa βέρa të parën verë
277 εις ένα βαένι. τρού ούννa μπούτε. νά έτνα μπότζφα. ντà ννή βόζε. në një voze.
278 Ευγήκα εις την αγοράν Γσσίη λά πaζάρε Ίζλεκωχ νά πάζαροτ Ντώλα ντà παζάρ Dola në Pazar
279 και ίδα σσή βιτζούη ή βίτωχ εδέ πάσσα edhe pashë
280 πολύ πλήθος μούλτa κίντa μνόγου σφέτ σούμμα μελεκέτ shumë meleket (grumbull)
281 από ανθρώπους τέ οάμιννη οτ λούγη πέ ννιέρεζ me njerëz
282 και εσιάστησα. στή τζιχτισίη. ή σεσάστησα. εδέ ουσσιαστήσ. edhe u shastisa.
283 Τώρα θελ να αγοράσω Τώρα βασεκούμπa Σέκα κούπαμ Τασσί τώ τaμπλέ Tashti do ta blej
284 μίαν αρμάθαν ούννου μπαέρου έτνα νήζα ννή βάρε një varg
285 από σύκα νωπά. τέ χύτζε ταζέη. οτ σμώκφι πρέσνη. πέ φύκκ τάζε. me fiq taze
286 Δια να τα πηγαίνω Τρά σελετούκου Ζά τά νώσαμ Κή τυσπίε Që t’i shpie
287 εις την φαμιλίαν μου λά φουμέλια αμεά νά τζέλιατα μόη ντà φaμίετ τέμε në familjen time
288 να τα τρώγουν. σέ λέ μάκa. τά η ιάταετ. τηχαννa. të hanë.
289 Και να πάρω Σηή σέ λλιάου Ή τά ζάμαμ Εδέ τaμάρ Edhe të marr
290 λάδι και ελαίς ουντουλέμνου σσή μάσηνε μάσλω ή μάσληνκι βάη εδέ ουλλήν vaj edhe ullinj
291 φακήν και ρεβίθι λύντε σσή τζεάτζιρε λεστα ή σλάντωκ κρώσσ εδέ κίκερa grosh edhe qiqrra
292 και φασούλι γερό σσή φαδούλλιου τανατόσ ή κράχ στραβο εδέ φασούλσσa ντοσσ edhe fasule të shëndoshë
293 διά να τα έχω τρà σέ λεάμου ζά τά ήμαμ κή τηκάμ që të kem
294 διά ταις σαρακοσταίς. τρà παρέσηνι. ζά πόστητε. πρà κρέσματ. për kreshmat.
295 Και εις ταις εορταίς Σση τρού σαρπaτόρη Ή βώ πραζνήζτητε Εδέ ντà aκρέμτετ Edhe në të kremtet
296 να μη πίωμεν σέ νού πέμου τά νέ πίεμε τà μόσ πίεσμη të mos e pimë
297 πολύ κρασί μούλτου γήνου μνόγου βήνω σσιού a βέρα shumë verë
298 με τους φίλους. κού οάσπιλλη. σώ πριατέλλητε. μέ μίκητ . μίκητ me miqtë.
299 Ο άρρωστος Λέντζετλου Πώλνιοτ Η σaμούρη I sëmuri
300 αν αγαπά σέ βρούρη άκω σάκατ ντà τάσστa në dëshiron
301 να ιατρευθεί σέ σεγιτριψ άσκα τά σελέκφατ τà σσaρόετ të shërohet
302 να μη τρώγει σέ νού μάκa τά νέ ιάτητ τà μόσ χάη të mos hajë
303 καρύδια νούτζη ώρεη χάρρα arra
304 και λευτοκάρια. σσή αλλούνε. ή λέσνητζι. εδέ λιάηθη. edhe lajthi,
305 Αμή να φάγει Μά σέ μàκα Τόκω τά ιάτητ Πώ τaχάη Po të hajë
306 αμύγδαλα μύγδαλε μπάτεμη μπαΐμε bajame
307 απύδια και μήλα κόρτζε σσή μεάρε κρούσση ή ιάπολκη ντάρδα εδέ μόλλα dardhë edhe mollë
308 και να φυλαχθεί σσή σεβλεάκε ή τα σεβάρτη τζίνβατ εδέ τaρούχετ edhe të ruhet
309 από κάστανα τέ γκaτàννε οτ κώστενη πέ γκaστένιασσ prej gështenjave
310 από αγγούρια τέ καστραβέτζη οτ κράσταητζι πε κρασταβέτζ prej kastravecët
311 από πεπώνια τέ πέπεννι οτ τύννι . πέπωνι πε πχιέπaρατ prej pjeprave
312 από καρπούζια. τέ χιουμaνίτζη. οτ λούπενιτζη. πε καρπούζησσ. prej karpuzëve
313 Ότι όλα ετούτα Κà τούτε αΐστε Ότι σήτε όβηε Σέ γκίθ κατώ Të gjitha këto
314 κάμνουν αχαμνά. φάκου ρaς. τζήναετ λώσσω. μπάηνa κέκκη. bëjnë keq
315 Τα κρομύδια Τζιάπιλλε Κρόμυττε Κιέπaτa Qëpët
316 τα πράσα πράσλλη πράσητε πρέσστa preshtë
317 απαλύνουν μωάλλε ομέκναετ σπούτινα zbutin
318 τον λάρυγκα κaρκaλάνλου γκàλωτ γκρουμάζνa gërmazin
319 και ζεσταίνουν σσή γκaλτζέσκου ή τόπλιβατ εδέ κρόεννa ngrohin
320 το κορμί. τρούπλου. σνάκατα. τρούπνa. trupin.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *