Fjalori katër gjuhësh i Daniil Moskopolitit

451 Το σήμανδρον Τωάκα Κλεπάλωτο Τόκα Tokes (semandro)
452 να το κτυπάς σέ ο αγκουτέστη τά κώ μπίεσσ τά μπίεσσ t’i biesh
453 με σφυρία κού τζόκουρη σώ τζενκάνητε μέ τζεκύτζητ me çekiç
454 καινούργια νάω νόβη τàr ρήνν të rinj
455 διά να μαζωχθούν τρά σέ ατούννa ζά τά σεμπέραετ κή τa μπλίδεννα që të mblidhen
456 όλοι εις την στέγην τότζη τρά στριάχα. σφήτε βώ στρέχατα. γκίθα μπà στρέχ. të gjithë në strehë
457 και ύστερα Σση τεαπόια Ή σέτνε Εδέ πασαντάη Edhe pasjtaj
458 ας εμβαίνουν λά σέ ίντρα νέκα βλώζαετ έ tà χούιννα le të hyjnë
459 εις τα στασίδια τρού σκάμνε βώ στόλωητε μπà θρόνντa në fron
460 διά να προσευχηθούν. τρά σέ σεγκλίννα. ζά τά σεμόλιαετ κή τà φάλεν. që të falen
461 Όμως πρώτα Μά μανaΐντε Τόκου νάπρετ Πώ πaρπάρα Po përpara
462 να βάλεις σέ μπάτζη τά λάασσ τà βέσσ të vësh
463 κανένα δούλον βέρου ιουσμικιάρου νέκση χούζμικιαρ ντοννή χουζμικιάρ ndonjë hysmeqar
464 διά να φουκαλίσει τρà σέ αρνιάσκa ζά τά μέτητ κή τà φσίενν që të fshijë
465 όλαις ταις γωνίαις. τούτε κιόσσιλε. σφήτε κιόσσηννια γκηθ κιόσσετ gjithë qoshet
466 Και τα παράθυρα Σσή πιντζέρa ή πεντζέρητε εδέ πεντζέρετ Edhe penxheret
467 να τα κολλήσεις σέ λέ αληκκέστη τά ή λέπησσ τή γκίτζ t’i ngjitësh
468 με ζουμί κού τζάμα σώ σώκ με λεγκ me lëng
469 από πίτυρα τέ τέρτζε οτ τρίτζητε πέ κρούντεσσ prej krundesh
470 διά να ξεκολλήσουν. τρά σενού σετεσλικιάσκα ζά τά νέ ότλεπατ. κήτα μέσ σκολίτεν. që të mos skoliten (shqiten)
471 Να μη λυπηθείς σέ νού τενβιρίνη Τά νέ σεούζαλβησ Τà μές χελμίεσσ Të mos helmesh
472 διατί δεν εκέρδησες κατρατζή νού αμηντάσση ζάστω νέ καζάντισα ωέ νούκα φητόβε që nuk fitove
473 αυτήν την στράταν αΐστε κάλλε. όβοη πάτ. κaτà ούδα. këtë udhë
474 ότι το κέρδος Κά αμιντάτεκλου Ότι καζαντισέννετε Σέ φυτίμη Se fitimi
475 και η ζημία σση ζνία ή ζάροτοτ εδέ ζαράρη edhe zarari
476 περιπατούν μαζύ. ίμνa τεατούνου. χότατ ζάετνω. έτζaινa μπάσκa. ecin bashkë.
477 Αμή να χαίρησαι Μά σετεχaρισέστη Τόκου τασεράτβης Πώ τa κaζόχες Po të gëzohesh
478 διατί κατρaτζή ζάστω νέ καζάντισα ψέ pse
479 ηύρες το σπήτι σου αφλάσση κάσα ατά νàητε τφόιτα κού γκέτε σταπήνa τέντε gjete shtëpinë tënde
480 ακέραιο. ντριάκa. τζέλα. τaτέρα. të tërë.
481 Και εγλύτωσαν Σσή σκaπάρε Ή οτκίναα εδέ σπιτούανa Edhe shpëtuan
482 τα παιδία σου φιτζόρλλη ατέη τέτζατα τφόη δγιέμτα τιού djemtë e tu
483 από την αστράκαν τέ προυχουγίτζα οτ σήπανιτζα. γκά φρούδη ng fruthi
484 από την ευλογιάν. τέ μaλτζιάτζε. οτ καζάμακοτ γκά λία. nga lia
485 Η γυναίκες Μουλλέρε Ζένητε Γκράτa Gratë
486 και η νύμφαις σσή νβέστιλλε ή νεβέστητε εδέ νούσετ edhe nuset
487 και τα κορήτζια σσή φέτλε ή τζούπητε εδέ τζούπατ edhe çupat
488 ας γνέθουν λά σέ τσάρκa νέκα πρέταετ λέ τaτίρνa le të tjerrin
489 με την ρόκαν κού φούρκου σώ φούρκατα. μέ φούρκα me furkë
490 με το αδράκτι. κού φούτλου. τώ βρετώωτα. μέ μπόστητ. me bosht.
491 Και το μετάξι Σσή σύρμα Ή κοπρίνατα Εδέ μαντάφσση Edhe mëndafsh
492 και το βαμβάκι τσή πουμπάκλου ή πάμπουλοτ εδέ φυτίλη edhe fitil
493 ας το υφαίνουν. λά σέ λουτζάσa. νέκα κώ τκάϊατ. λέ τά μπàηνα ντέ βέκαητ. le të bëjnë xxx
494 Οι κλέπται Φούρλλοι Χαραμίητε Χαραμίτa Haramit
495 κλέπτουν την νύκτα. φούρa νοάπτια. χράταετ νόκιατα. βγιέδινa νάτaνa. vjedhin natën.
496 Και οι λησταί Σσή χaρaμίσλλη Ή χαραμίητε Εδέ κουρàρaτε Edhe kusarët
497 ευγαίνουν την ημέραν έσου τζούα ιζλέζαετ τέννια ντάλληνa τήτaνa dalin ditën
498 και πατούν σσή κάλπa ή κάζαετ εδέ σκέλληνa edhe shkelin
499 τα καρβάνια. κaρβένλεε. καρβάνητε. καρβάνατ. karvanët.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *