Fjalori katër gjuhësh i Daniil Moskopolitit

367 Έχω εις τον κήπον μου Άμ τρού καρτόννα αμεά Ίμαμ νά πάλτζα μοη Κάμ ντà κόφστa τέμ Kam në kopështin tim
368 μίαν συκήν ούνου χίκου έτνα σμόκβα ννή φύκκ një fik
369 μίαν καρυδιάν ούνου νούκου έτεν όρεφ ννή άρρa një arrë
370 μίαν απυδιάν ούνου κόρτζου έτνα κρούσσα ννή τάρδa një dardhë
371 μίαν μηλέαν ούνου μέρου έτνα ιάπολκα ννή μόλa një mollë
372 μιίαν κερασιάν. ούνου τζιρέσσιου. έτνα τζέρεσνα. ννή κερσσή. një qershi
373 Έχω Άμ Ίμαμ Κάμ Kam
374 και μελίσσια πολλά σσή στούκκη μούλτζη ή ούλιστα μνόκου εδέ μπλέτ σσούμα edhe bletë shumë
375 και κάμνω σσή φάκου ή τζίναμ εδέ μπàνν edhe bën
376 πολύ μέλι μούλτου ννιέρε μνόκου μέτ σσούμα μιάλτ shumë mjaltë
377 και αγιοκαίρι. σσή τζιάρa τετζιάρa. ή βόσωκ. εδέ ντιούλ. edhe dyllë
378 Και πωλώ Σσή βίντου Ή πρότααμ εδέ τιέσσ edhe shes
379 τον χρόνον τρού άννου νά κότινα ντà μότ në mot
380 από μίαν κερέαν κάτε ούνου πάρτε πώ έτνα στράννα γκαννή άννε nganjë anë
381 και φυλάγω σσή βλεκιου ή τζούαμ . βάρταμ εδέ ρούανν edhe ruan
382 και διά λέγου μου. σσή τρά βέτεα αμεά. ή ζα μένε. εδέ πρέ βέτε. edhe për vete
383 Τώρα έβαλα Τώρα μπακάη Σέκα κλατωχ Τασσή βούρρα Tashi vura
384 δύο μαστόρους τόη μάστορη δβέ μάστορι τιού μιέστaρ dy mjeshtra
385 διά να σκάψουν τρά σέ αρέμα ζά τά κόπαατ κή τà ρμίεννa që të rrëmijnë
386 δύο αυλάκια τόη τράπουρη δβά χàντεκα τιού χεντεκ dy hendek
387 διά να έρχηται τρά σέ γή α ζά τά ίτητ κή τà βγιέν Që ta vijë
388 πολύ νερό μούλτa άπa μνόκου βότα σσούμα ουϊε shumë ujë
389 και να ποτίζηται σσή σεατάπa ή τά σεβάτητ εδέ τà βατητετ edhe të vaditet
390 ο κήπος. καρτύννα. μπάχτζετα. κόφστα. kopështi.
391 Με πονεί το μέτωπον Μέ τωάρε φρέμτια Με πόλιτ τζέλωτ Μà δέμ μπàλα Më dhemb balli
392 ότι με εβάρεσε κά μέ ακουτή ότι μέ ούτρη σέ μà κοτίνη se më goditi
393 μία γερόντισα ούνvα μοάσουε έτνα στάρα ννή πλιάκa një plakë
394 με την γροθιάν κού σσούπλου σύ τουπανήτζα μέ γρούστητ me grusht
395 και μου έτρεξε σσή ννί κουρà ή με τέτζε εδέ μa ρώθ edhe më rodhi
396 πολύ αίμα μούλτου σàντζε μνόκου κàρφ σσούμα γκιάκ shumë gjak
397 από την μύτην. τέ νάρρε. ότ νόσοτ. πέ χούντετ. nga hundët
398 Πήρα τον ιατρόν Λοάη γιάτουρου Ζέτωχ χέκιμοτ Μώρα χεκίμνa Mora heqimin
399 και μου σταμάτησε σσή ννιά κουμτινà ή μέ ζάπρα εδέ μού πουσσόη edhe më pushoi
400 το αίμα. σàντζελε. κàρφοτ. γκιάκνa. gjaknë.
401 Τώρα με πονεί Τώρα με τωάρε Σέκα μέ πόλητ Τανύ μαδέμπ Tani më dhemb
402 μία δοντούρα ούνου μaτιάω έτεν κàτνητ ννή δαμπάλλa një dhëmballë
403 και ένα δόντι σσή ούνου τόντε ή έτεν ζάπ εδέ ννή δàμπ edhe një dhemb
404 και θέλ να το ευγάλω σσή βασελλε σκότου ή η ίζβαταμ εδέ τωτηνζέρ edhe do ta nxjerr
405 ότι δεν ημπορώ κά νού πότου ότι νέ μόζαμ σέ νούκα μούντ se nuk mund
406 να υποφέρω τέ αραύτου τά τέρπαμ τà ντουρόνν ta duroj
407 από τον πόνον τέ τέρρου. οτ μπόλια. γκαχά τà δέμπουρητ. gjithë demburit
408 Και είμαι εις το στρώμα Σσή έσκου τρουστιρούτου Ή σούμ νά ποστέλιατα Εδέ ιάμ ντà τa στρούαριτ Edhe jam në të shtruarit (dyshek)
409 πλαγιασμένος μπaκàτου λέκνατ ιρέννa i rënë
410 δυνατά αχαμνά. βαρτός ούρούτου. μνόκου λώσσω. σσούμα ιλλίκ. shumë i lig

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *