Fjalori katër gjuhësh i Daniil Moskopolitit

711 Ο πενθερός Σόκουρου Σφέκορ-τέστοτ Βγιέρη Vjehrri
712 και η πενθερά σσή σοάκρα ή σφεκάρβα τέστατα εδέ εβγιέρα edhe vjehrra
713 καλλίτερα αγαπούν κάμα κήνε βà σοάρνω λούμπαετ μά μίρα τούαννε më mirë duan
714 τον γαμβρόν τζίννηρa ζέτωτο δάντaρην dhëndrin
715 παρά τον υιόν τέπρεκα χίλλιου. ή οτ σίνοτ. σέ μπίρα. se birin
716 Αμή ο συμπενθερός Μά κούσκουρου Τόκω σφατότ Πώ κρούσκου Po krushku
717 και η συμπενθερά σσή κούσκρα ή σιφάκιατα εδέ κρούσκα edhe kruashka
718 περισσότερον θέλουν κάμα μούλτου βά πώ μόσνε λούμπαετ μά φόρτ ντούαννε më fort duan
719 την θυγατέραν των χίλλια αλόρου. κέρκατα νήχνα ταμπίεννa ετούρε të bijën e tyre
720 παρά την νύμφην. τέπρεκa νβιάστα. ή οτ σνάατα. σέ νούσσενa. se nusen.
721 Όμως διά να μαλώνουν Μά τρά σέ γκάτζι Τόκου τά κάραετ Πώ τà κιρτώϊννa Po ta qortoj
722 οι μεγαλύτεροι κάμα μάρλλη πώ κολέμητε μàτa μaδένντa më të mëdhenjtë
723 τους μικρότερους κάμα ννίσλη πωμάλητε μàτa βέγηλιτ më të vegjlit
724 και τους μαθαίνουν σσή σέ λλί νβιάτζι ή τά ιούτζαετ εδέ τημουσώϊννa edhe të mësojnë
725 εις το καλόν λά γκήνε νά χάρνωτο μπà τà μίρατ Më të mirat
726 τούτο είναι αρεστόν αΐστα έστε αρισίτa όβα γιέτ αρέσανο καϊώ έστa επλεκίουρα kjo është e pëlqyera
727 εις όλους. λά τότζη. νά σφήτε. μπà τaγγίθa. mbi të gjitha.
728 Και όσοι ακούουν Σσή κάτζη αύτου Ή κόλκου σλούσσαετ Εδέ σά ντaγκιόνa Edhe sa të dëgjojnë
729 τους γεροντοτέρους κάμα αούσλή πώ στάρητε μά πλέκκτa më pleqtë
730 δεν εντροπιάζονται νούσε αρουσσουνιάτζα νέ σεστράμαετ νούκα τουρπaρόενa nuk turpërohen
731 και έχουν σσή άου ή ίμαετ εδέ κάνa edhe kanë
732 καλόν τέλος. μπούνa σκόλουσμα. χάρενν σώσανε. τaμίρa σώσουρa. të mirë sosje (fund)
733 Ανέβηκα Μέ αληνάη Σεκάτζη Χίπα Hipa
734 εις ένα αμάξι πρε ούννa κέρρa νά έτνα κώλα μπà ννί κέρρa mbi një qerre
735 και πάλιν κατέβηκα. σσή ναπόη μετεπούσσου ή πάκ σλέκοχ. εδέ πaρσaρή σπρίτa edhe përsëri zbrita
736 ότι οι τροχοί κà ρόκουτιλε ότι κόλτζατα σέ ρίτατ se rrotat
737 του αμαξίου α κέρρaλεη νά κόλλατα τηκέρεστα të qerres
738 ήταν τζακισμένοι. ερρά φρέμπτa. μπέα σκάρσσινη. ήσσινα ταθούερρa. ishin të thyera
739 Kαι φοβήθηκα Σσή ννιφού φρίκα Ή σεούπλασηχ Εδέ ουφρικaσούαρ edhe u frikësova
740 να μη γλυστρώσω σε νού αρaκίσσου τά νέ σεσλίσναμ τà μόσ σκιάσσ të mos shqas
741 απάνω εις τον πάγον. τεσούπρa πρέκλετζου. κώρε νά μράζωτ. σίπaρ μπà άκουλ. sipër mbi akull.
742 Τώρα ελάτε Τώρα βενίτζη Σέκα ίτητε Τασσή ιάκaνη Tashti jakeni (ajdeni)
743 να φέρωμεν άχυρα σέ ατούτζεμου πάλλε τά τωνέσιμε σλάμα τà σίελμa κάστa të sjellim kashtë
744 και χορτάριν σσή ιάρπα ή τρέβα σένω εδέ μπάρ edhe bar
745 εις τα βόδια λά μπόη νά βωλώητε ντà κίετ për qetë (demat)
746 διά να τρώγουν. τρά σέ μàκa. ζά τά ιάταετ. κή τaχάννε. që të hanë
747 Και σαν χορτάσουν Σσή κάρα σενεφατιάσκα Ή κόκα τά σενάγιαταετ Εδέ σιταγκόπeννa Edhe si të ngopen
748 ας τα απωλύκωμεν α σελλι σalaγκίμου νέκα ή πόυστιμε λέ τιλλισσιόνμa le t’i lëshojmë
749 νά βόσκουν σέ πάσκa τά πάσαετ τà κουλόσσιννa të kullosin
750 όπου ιουτζητώ κάτε τέκκ tek (ku)
751 να τους αρέσει σε λλιαρισιάσκα τά αρέσαετ τιπλικκώ tju pëlqejë
752 διά να παχύνουν τρά σέ γκρaσιάτζε τά σέ κώϊετ τà μάϊμaτa të majmet
753 όλα αντάμα. τούτε τεατούνου. σφήτε ζάετνω. τaγκίθα μπάσκa. të gjithë bashkë

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *