Fjalori katër gjuhësh i Daniil Moskopolitit

844 Έτζη και ο ποιστικός Ασήτζε σσή πικουράγου Τάκα όφτζαροτ Αστιού εδέ τζοπάνη Ashtu edhe çobani
845 φυλάγει το κοπάδι βλιάκκε κουπία βάρτητ στάτωτο ρούανν τούφaννa ruan tufën
846 από τους λύκους τέ λούπη. οτ βόλτζητε. πέ ούλκησς. prej ujqish
847 Και εις το μανδρί Σσή τρού τουρέστε Ή να μπατζήλωτο Εδέ ντà στάνν Edhe në stan
848 κάθηται σσιάτε σέτητ ρή rri
849 με μάτια ανοικτά. κού όκλλι τεσφάπτζη. σώ άτζη οτφόρενη. μέ σιού χάπaτ. me sy hapët.
850 Διά να έλθει Τρά σέ γήνa Ζά τά ίτητ Κή τaβήνν Që të vijnë
851 ο καιρός ζαμάννιa βρέμετο κόχα koha
852 να τα αμέλγει σέ λέ μούλκa ζά ταημέλτζη κή τημιέλλ që të mjelë
853 τα πρόβατα όιλλε όφτζητε δέντa dhentë
854 και το γάλα σσή λάπτιλε ή μλέκωτο εδέ κιούμaστητ edhe qumështit
855 να το πήξει σέ λού γκλιάκα τά κώ σήρητ τa γκίζην ta ngjizin
856 τυρί. κάσσου. σίρηννε. τιάθ. djathë
857 Αν μασήσεις το φαγί Σέ αρουμικάρη κέλλα Άκω σβάκας μάτζατα Ντέ πaρτρήπ γγέλaνa Të përtypësh gjellën
858 εις τα δόντια τρού τίντζη βώ ζάπητε ντàρ δέμπατ ndër dhëmbë
859 πολλά ψιλά μούλτου σουπτζήρε μνόγου κνόζκο σούμμα τaχόλ shumë të hollë
860 το καταπίεις ο γκλίτζη ή κάλτασσ εκαπρaζàν e kapërxen
861 δυνατά γλυκά. βaρτόσσ ντούλτζε. μόσνε μπλάγω. φώρτ εμπλέ. fort ëmbël
862 Και αν κοιμηθείς Σσή σέ τουρννέρη Ή άκω σπίεσσ Εδέ ντà φλέ Edhe të fle
863 σκεπασμένος αμβaλίτου πώκριεν μπουλιούαρ mbuluar
864 και με προσκέφαλον σσή κού κaπιτύννιου ή σώ πέρνιτζα εδέ μέ γιαστήκ edhe me jastëk
865 αποκάτω πρέ κιόσου οτ ατόστωλα πaρπώσσ përposh
866 έχεις να παχύνεις. άη σετεγκράσση. ίμασσ τά σεπρέτηλησσ. κκιέ τà γκιάλεσσ. që ta ngjallësh
867 Και όταν να κρυώσεις Σσή κάντου σέ αρaτζεστη Ή κώκα τά όστηνησσ Εδέ κούρ τà μaρδήνσσ edhe kur të mardhësh
868 να στουμπίσεις σέ κισέτζη τά ίσταλτζησσ τà στιούψ ta shtypësh
869 εις το γουδί τρού χαβάννε βώ χάβανωτ ντà χαβάν në havan
870 καμπόσο μοσκοκάρι νaχιάμα τεμοσκοκάρε τρούα μήση. πάκaζ μήσκ. pakëz myshk
871 και να το ανακατώνεις σσή σεονιντέστη Ή τα γω μέσσησ Εδέ τà τραζώνσσ edhe ta trazosh
872 με χλιαρό νερό. κού χάπινa άπa. σώ μλάτζκα βότα. μέ ταβάκaτ ούε. me të vakët ujë
873 Και αφ’ ου το πίνεις Σσή τεκάρα σεοπέη Ή κώκα τα γω πίεσσ Εδέ ση τà πήσσ edhe si ta pish
874 με μίαν φοράν κού ούννa οάρα σώ έτνωσσ μέ ννί χέρa me një herë
875 παίρνεις την υγίαν σου. λέη σασaτάτια ατά. ζέμησσ τφόαατα στράβιε μέρρ σσaντέτνa τέντε. merr shëndetin tënd
876 Και όταν αχαμνωθείς Σσή κàντου σετε ατυχισέστη ή κώκα τά σεόσλαμπησσ Εδέ κούρ τaλίκεσσ Edhe kur të ligesh
877 να φας σέ μάτζη τά γιάτησσ τaχάσσ të hash
878 βρασμένο πουλί χέρτου πούλλιου βάρεννα πήλε τaζίερ ζώκκ të zier zog
879 και ψημένο κρέας. σσή φρίπτα κάρνε. ή πέτζηνο μέσω. εδέ τà πχιέκουρ μήσσ . edhe të pjekur mirë
880 Αφ’ ου αποθάνει Τεκάρα σεμοάρa Κώκα τά ούμιρητ Σή τà βδέσσ (pa)si të vdes
881 ο άνθρωπος όμλου τζόεκοτ ννερίου njeriu
882 πρέπει να τον βάλεις πριψιάστε σέ λουπάτζη πρίλεκατ τα γώ κλάασσ γκιάν τά βέσσ ta vësh
883 απάνω εις την ψάθαν τεσούπρα πρε ρακόζ. κώρε νά ρόκοζ. σίπαρ μπà ροκόζ. sipër mbi rrogoz
884 Και να σταθεί σσή σεσσιάτε Ή τά σέτητ Εδέ τaρρή edhe të rrijë
885 είκοσι τέσσαραις πάσπρa γίγγιτζ οβάεσετ ητζέτιρη ννηζέτ εκάτρa njëzetë e katër
886 ώραις. τετaέρζη. σάατ. σαχάτ. sahat
887 Και έτζι να τον θάψεις Σσή ασσήτζε σελουγκρόκη Ή τάκα τά κωζάκοπασ Εδέ αστιού ταγκροπόνσσ Edhe ashtu ta groposësh
888 εις μνημόρι τρού μαρμήντου βώ κρόπ ντà βάρ në varr
889 καινούργιο. ννàου. νόβω. τaρή. të ri
890 Και να μοιράσεις Σσή σέ μπάρτζη Ή τά ράστελησ Εδέ τaντάσσ Edhe ta ndash
891 ψωμί. πàννε. λέπ. μπούκ. bukë
892 Και μικρά κολούρια Σσή ννίτζη κουλάτζη Ή μαλέτζκαη κόλατζη Εδέ ταβόγaλια κουλέτζ Edhe të vogla kulaçë
893 και να δώσεις σσή σέ τάη ή τά τάασσ εδέ τà άπσσ edhe të japësh
894 εις ταις χήραις. λά βέτουε. νά δβοήτζητε. ντà ταβέατ. për të veat (vejushat)
895 Και εις τους τρεις χρόνους Σσήτρου τρέηλη άννη Ή βώ τρή κότιννη Εδέ μπά τρή βγιέτ Edhe për tri vjet
896 να ανοίξης το μνήμα σεστεσφάτζη μαρμίντουλ τά ότφορησσ κρόποτ τά χάπaνσσ ta hapësh
897 διά να τον ιδείς σέ λού βέτζη ζά τά κώ βίτησσ κή τά σσώσσ që ta shohësh
898 πως είναι κουμ έστε κάκω γιέτ σή έστa si është
899 ακέραιος ντρέκου τζέλ ητάρa i tërë
900 ή λυομένος. ή τουκίτου. ή στόπεν. ά ητρέτουρa. a i tretur.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *