Fjalori katër gjuhësh i Daniil Moskopolitit

553 Διά ετούτο Τρà αΐστε Ζά τώα Πράν τάη Prandaj
554 να μη κοιτάζεις σέ νού πρέστη τά νέ κλέασσ τà μόσ βουστρώνσσ të mos vështrosh
555 το γένος φάρα άρατα φάρaνα farën
556 αμή να στοχασθείς μά σε τεμηντουέστη τόκου τά σεούμησσ πώ τaμιντόνεσσ po të mendosh
557 να βάλεις σέ μπάτζη τà κλάασσ τà βέσσ të vësh
558 γνωστικόν άνθρωπον μιντιμέν όμμου ούμεν τζόεκ τaμέντζημ ννερή të mençëm njeri
559 εις το σπήτι σου. τρού κάσσα ατά. νά φτόετα κούκια μπά στριπή τέντε. në shtëpinë tënde
560 Η αρίδα Σφρέτινλε Σφαρτέλωτο Τρούελλι Truelli (turjela)
561 τρυπάει σπριτούντε τούπητ σπών shpon
562 τα σανήδια. σκàντουρλε. στήτζητε ταράσατ. dërrasat.
563 Και το κουρσσούμι Σσή φaντέκλου Ή κούρσσουμοτ Εδέ κορσσούμι xxx
564 λαβώνει πλικουιάτε κώ ράνισατ πλιακώσ pllakos
565 το κορμί. τρούπλου. τρούποτ. Σνάγατα τρούπνa. trupin.
566 Και ο λόγος Σσή κριάηλου Ή σπόροτ Εδέ φχιάλια Edhe fjala
567 ο αχαμνός ουρούτου λώσσιοτ ελίγκa e ligë
568 λυπεί νβιρίνa ούζαλβητ χελμών helmon
569 τον άνθρωπον. όμλου. τζόεκοτ ννιερίνa. njerinë.
570 Αμή εσύ Μά τύνε Τόκου τύ Πώ τύ Po ti
571 δια να μη πάθεις τρά σέ νού πάτζη ζά τά νέ πάτης κή τά μόσ πaσόνσσ që të mos pësosh
572 τίποτε. τζιβά. νίστω. γκικάφσσ. gjekafshë
573 Και να μη βασκανθείς Σσή σενού λέη τεόκλλιου Ή τά νέ σεζέμασσ οτ οκ Εδε τaμόσ μέρεσσ πεσιού edhe të mos merresh më sy
574 να κολλήσεις σέ αλικέστη τά ζάλεπησσ σά γκίτσσ si ngjitës
575 εις το ανώφλι τρού πριάκλου τεσούπρa νά κόρνιοτ πριάκ μπά πριά τaσίπaρμη në prag të sipërm
576 και εις το κατώφλι σσή τρού πριάκλη τεκιόσου ή νά τόλνιωτ εδέ μπà τaπρaπόσμιτ πρέ edhe në të poshmtit prag
577 από ένα κλωνάρι κάτε ούνa τρέμμα πώ έτνα βέτκα γκά ννή τένa nga një degë
578 από δάφνην τέ ταφήνa οτ τάφηνα πέ ταφήνε prej dafine
579 και από κέδρον σσή τέ τζουνάπινε ή οτ σμρέκα εδέ πέ τελλήνε edhe prej dellinje
580 διά να διώξεις τρά σέ αγουνέστη ζά τά τέρασσ κή τà δπόνστ që të mposhtë
581 όλα τα κακά. τούτε ράλλε. σφήτε λώσσητε γκίθα τaκàκιατ. gjithë të këqiat
582 Όταν να φτιάνεις Κàντου σέ ατάρη Κώκα τά νάπραησσ Κούρ τà ντaρτόσσ Kur të ndërtosh
583 φορέματα στραννέ ρούμπητε. Χάλιστατα ρώμπε rroba
584 να προσέχεις σέ άη κaστίνa τά ίμασσ βούμε τà κκέσσ κουϊτέσσ të kesh kujdes
585 διά να τα κάμεις τρά σέ λεφάτζη ζά τά ή τζίνησσ κή τυμπàνσο që t’i bësh
586 φαρδέα λάρτζη σσίρωκη τaγκέρα të gjera
587 και να μη είναι κοντά. σσή σέ νού χίπα σκούρτε ή τά νέ μπίταετ κούσση. εδέ τa μόσ τάνa σκούρτομα. edhe të mos jenë të shkurtra
588 Ότι να κάμεις Κά σέ φάτζη Ότι τά τζίνησσ Σέ τà μπàνσσ Se të bësh
589 φαρδύ φόρεμα λάρκα στράννε σσίρωκα τaγέρa ρώμπα të gjera roba
590 βαστάει πολύν καιρόν. αραύτa μούλτε ζaμάνε τραητ μνόκου ζάμαν. ρων σούμμa ζαμάν. rron shumë zaman.
591 Και να ράψεις σσή σέ κόσση Ή τά σίεσσ Εδέ τά κέπηνε Edhe të qepin
592 στενό καβάδι στρίμπτου κaπλaμà τέσνα σάϊα εγκούστα καπλαμà xxx
593 ογλίγωρα σχίζεται. κουρούντου σεαρούπε. πάργω σεΐσκινβητ κa τa τζάσσ γκρίσε. xxx
594 Και το μακρύ υποκάμισο Σσή λούγκα κμιάσσa Ή τάλκα κόσσουλια εδέ εγκέρα κaμίσσα edhe e gjerë këmisha
595 σε κάμνει τεφάτζε τετζίνητ τaμπàνν të bën
596 να πεδουκλώνεσαι. σε τεγκιάτητζ. τά σεσώπιησσ τà πεγκόεσσ. të pengohesh
597 Μόνο να πασχίσεις Μά σε τζιλιχτισέστη Τόκου τα πέτζαλησσ Πω τaτζιαληστήσσ Po të xxx
598 διά να ενδυθείς τρά σέ τενβέστη ζά τά σεόπλετζησσ κή τà βίσεσσ që ta veshësh
599 με ρούχα τιμημένα κού βέστε τυννισίτε σώ σφίτα τζέσνα μέ τζόχaρα ντέρουμα me coha të nderuara
600 και αν σχίζωνται σσή σέ αρούψιρε ή άκω σέ ισκίναετ εδέ ντa ουγκρίσιa edhe u grisën
601 πουθενά ιουβά νέγτε γκιακούντ gjëkund
602 να τα μπαλώνεις σε λεμπέτιτζη τά ή πρέκαρπησσ τή αρaνόσσ t’i arnosh
603 μέ ράματα γερά. κού χίρε σa aτοάσε. σώ κόντζη στράβη μέ πέννια τaσaντόσσ. me penj të shëndoshë

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *