Fjalori katër gjuhësh i Daniil Moskopolitit

668 Απόψε Άστα οάπτε Τοβέτζαρα Σόντε Sonte
669 είδα ένα όνειρον βιτζούη ούνου γήσου βίτοχ έτεν σόν πάσσα ννί έντaρ pashë një ëndërr
670 αχαμνόν ουρούτου λωσσω τaλίκ të ligë
671 ωσάν μάτι ήμουν κάντα εράμου κάκω τά μπεχ σί κούρ ίσινια si kur isha
672 εκείνος με σκηνιά λιγκάτου κού φούννη βέρζω σώ φόρτωμη λίδουρα μέ λιτάρ lidhur me litar
673 και με λουρία. σσή κού κουρέλλη. ή σώ ρέμμεννια. εδέ μέ ρίππα. edhe me rripa.
674 Και με τραβούσαν Σσή μέ τρατζιά Ή μέ τàρκαα Εδέ μέ χίκινα Edhe më hiqnin
675 από οπίσω τέ τενaπόη οτ όζατη πέ σaτράπα prej se prapa
676 και από ομπροστά σσή τε τενέντε ή οτ όσπρετη εδέ γκà πραπάρα edhe nga përpara
677 δυό αράπηδες. τόη αράκκη. δβέ άραπη. ντιού αράπ. dy arap.
678 Δια να με ρίξουν Τρά σέ μέ αρούκa Ζά τά μέ φàρλιατ Κη τà μà στίεννa Që të më shtien
679 εις ένα λάκκον. τρου ούνου τράπου. βώ έτεν χέντεκ μπά ννί χεντέκ. në një hendek.
680 Και εγώ Σσή έου Ή ιάσ Εδέ ούννa Edhe una
681 μετά βίας εγλύτωσα. μαζίε σκaπάη. οτβά ότκιναχ. μιζή σπιτόβα. mezi shpëtova.
682 Όμως τώρα Μά τώρα Τόκου σέκα Πώ ταννύ Po tani
683 οπού εσυκώθηκα τζί μεσκουλάη στώ στάναχ κέ ουγκρήτζ që u ngriç
684 από τον ύπνον τέ σόμνου οτ σπάννετε πέ γκιούμητ prej gjumit
685 ανατριχιάζει περρή σεσκοάλa βλάκνα μοιστάνα λέσσ μaγκρίεννa lesh ma ngrien
686 το κορμί μου πρε τρούπλου αννέου νά τρούποτ μόη ντà τρούπη ήμ në trupin tim
687 και με πήρε σσή μέ λώ ή μέ ζέντε εδέ μà μούαρ edhe më muar
688 η θερμασία. χιάβρα. τρέσκατα. έθια. ethe.
689 Τα χουλιάρια Λίγκουρa Λαλήτζητε Λιούγκατ lugët
690 τα πινάκια κaτζàνιλε πανήτζητε μισούρατ misurët
691 να τα κρατείς σέ λε τζάνη τά ή τάρζησσ τύ μπάσσ t’i mbash
692 πλυμένα καλά. λά τε γκήνε. ιζμίενη χάρνω. τaλιάρα μίρα të lara mirë.
693 Και τα αγγεία σου Σσή βάσιλε ατάλε Ή σατώητε τφόη εδέ ένατ τετούα edhe enët e tua
694 να τα έχεις σέ λέ άη τα ή ίμασσ τή κκ’εσσ t’i kesh
695 εις τον τόπον των τρού λόκλου αλόρου νά νεκώητε μέστα μπà βένντ τaτούρε në vendin d duhur.
696 διά να τα γυρεύεις τρά σέ λέ καύτζη ζα τά ή μπάρασσ κή τηκaρκόνσσ që t’i kërkosh
697 και να τα εύρεις. σσή σέ λέ άφλη. ή τα ή νάϊτησσ. εδέ τή κέννσσ. edhe t’i gjensh.
698 Και ότα να βράσεις Σσή κάντου σεχέρκη Ή κώκα τά βάρησσ Εδέ κούρ τή ζίεννσσ Edhe kur të ziesh
699 εις το τζουκάλι τρού οάλa βώ κàρνετο ντà πότζε në poçe
700 και εις τον τέντζερην σσή τρού τεντζέρε ή βώ τέντζεροτ εδέ ντà τεντζέρε edhe në tenxhere
701 κανένα φαγί βàρα γκέλa νίκοα μάντζα ντωννί γκιέλa ndonjë gjellë
702 να είσαι κοντά σέ χίη απροάρε τά μπίτησσ μπλίζου τà ιεσσ άφαρ të jesh afër
703 και να το έχεις σσή σε οάη ή τά κώ ίμασσ εδέ τα κκέσσ dhe ta kesh
704 εις έγνοιαν τρου κaστίκa νά μούκαετ ντà κουϊδέσσ në kujdes
705 διά να γένη νόστιμο. τρά σέ φάκα νόστιμα. ζά τά σεστόρετ σλάτκω. κή τà μπάνετa ισσίσσιμ. që të behet i shijshëm
706 Αμή τα απλάδια Μά ταννέρa Αμή σαλτάρητε Πώ ταλήρατ Po talërat
707 και τα μαχαίρια σσή κουτζούτελε ή νόζητε εδέ θίκατ edhe thikat
708 και τα πηρούνια σσή τζιμπίδλε ή βήλατα ναμπόδνατα εδέ τζιμπίλλιατα edhe (xxx pirunët)
709 να είναι παστρικά σέ χίμπα σπaστρίτa τά μπίταετ τζίστη τà ιάνα τaσπάστρα të jenë të (s)pastra
710 ομπροστά σου. τενέντια ατά. πρέτ τέπε. πaρπάρα τέϊε. përpara teje.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *