Fjalori katër gjuhësh i Daniil Moskopolitit

500 Αμή οι κρηταί Άμ κaτάσλλη Τόκου Πώ κατηλάρατ Po kadijtë
501 και οι πασάδες σσή πaσaλάρλλη ή πασάητε εδέ πάσαλάρaτ edhe pashallarët
502 γυμνώνουν τισποάλλε ουγόλβαατ σβέσσννa zhveshin
503 τον κόσμον. τουννιάια. σφότοτ. γιέτaνa. xxx (dynjanë)
504 Και οι άρχοντες σσή άρχονσζιλλ Ή άρχόντιτε Εδέ κοτζαπάσσιτa Edhe xxx (arkondët)
505 με καλήν τέχνην κού μπούνα ζaνάτε σώ χάρεν ζάνατ μέ τaμήρ ζανάτ me të mirë zanat
506 πίνουν το αίμα μπιά σέντζηλε πίατ κàρφοτ πίννα γιάκνa pinë gjakun
507 των πτωχών. α οάρφaνλορ. νά σήρομασητε. εβάρφaρετ. e të varfërve
508 Διά ετούτο Τρà aΐστa Τά τώα Παντάε Prandaj
509 θυμώνεται σενa αϊάστε σελιούητ ζaμaρώετa zëmërohet
510 ο θεός τουμνητζàου γόσποτ περaντία perëndia
511 και μας παιδεύει σσή νά πιδιψιάστε ή νέ μάτζητ εδέ νέ μουντών edhe mundon
512 μα ασθένειαις κού λaγκόρη σώ μπόλλεστη μέ σaμούνταρα me sëmundje
513 με πανούκλαν κού πούσλλε σώ τζούμα μέ μουρτάϊε me murtjë
514 με λοιμικήν κού ννιάτζε σώ μπωΐτζα μέ λιαγκήμ me lëngim
515 με αιφνήδιον κού έξαφνa σώ νέζναεννω μέ πρàννιερα me përnjëherë
516 θάνατον. μοάρτε. ουμίραννε. μόρτ. mort
517 Όταν ανατείλει Κάντου λουτζιάστε Κώκα ούγρεητ Κούρ ντέλλ Kur del
518 ο ήλιος σοάρλε σàνζετo τιέλλη dielli
519 να ανοίγεις σέ τεσφάτζη τά ότφορησσ τà χάπωσσ të hapësh
520 ταις θύραις σου ούσσιλε ατάλλε βράτητε τφόη ντούερτ ετούα dyer e dua
521 με τον σύρτην κού κaτaλάχτουλου σώ κλάπατα ζαβάρωιτζα μέ λός me lloz
522 και έτζι σσή ασσήτζε ή τάκα εδέ αστιού edhe ashtu
523 δεν παθαίνεις τίποτε. νού πάτζη τζιβά. νέ πάτησσ νίστω νούκa πaσών γκικάφσ. nuk pëshon gjë
524 Όταν έχεις Κàντου άη Κώκα ίμασσ κούρ κκέ Kur ke
525 σπυρία εις τον ώμον καρίτζa πρε νούμερε ζàρια νά ράμωτο κέκκιε μπà κράχατ keqe në krahë (sëmundje)
526 να φτιάνεις σε αντάρη τà νάπραησσ τà ντaρτόνσσ të ndërtosh
527 αλοιφήν μεγλέμε μέχλεμ μεγλέμ melhelm
528 και να αλοίφησαι σσή τέ ούντζη ή τά σεμάσκασσ εδέ τa λιούεννσ edhe të lyesh
529 με μυελόν κού μaντούa σώ μόζοκ μέ τριού me xxx
530 διά να σου φύγει τρà σε σφούκa ζά τά τυπόπεγνατ κή τà ταΐκαν që të ikë
531 εκείνη η βρόμα. ατζιά μπουτοάρε. τοΐα σμàρτα. αϊώ κελπaσίρa. ajo qëlbësira
532 Και η ψώρα Σσή ρàννια Ή κράστατα Εδέ σκέπεα Edhe zgjebja
533 διώχνεται σέ αγουνιάστε σέ τέρατ δπώετa dëbohet
534 με την στάκτην κού τζιούσσa σώ πέλπελτα μέ χύ me hi
535 μόνον μά τόκου πώ po
536 όταν να βασιλεύσει κàντου σεσκάπιτa κώκα τάζα ίτητ κούρ τà περaντόν kur të perendojë
537 ο ήλιος. σοάρλε. σàντζετο. ντίελλη. dielli
538 Το κλωνάρι Τρέμμα Βέτκατα Τέκκα Dega
539 του τριανταφύλλου ατρανταφύλλουη οτ τριαντάφυλοτ η τρανταφύλaσa e trëndafilit
540 έχει αγκάθια άρρε σκίννη ίματ τàρνιεε κα γκεμπα ka gjemba
541 μόνον ευγάζει μά σκοάτε τόκου ίζβαατ πώ νιζιέρ po nxjerr
542 εύμορφον καρπόν μουσσάτου πόμμου χάρεν ρώτ μπούκουρ πέμμα bukur pema
543 και μυρίζει καλά. σσή ανουρζιάστε κήνε. ή μύρισατ χάρνω. εδέ μπήε έρρa μίρa. edhe bie erë të mirë
544 Από το λινάρι Τέ λίννου Οτ λένοτ Πέ λλή Prej lirit
545 και από το κανάβι σσή τέ κά ιπa ή οτ κόνοποτ εδέ πέ κàρπητ edhe prej kërpit
546 ευγαίνουν στουπιά έσου τζιούκη ιζλέκβαατ κάλιζηστα τάληνa στούππα dalin shtupa
547 αμή απομένει μά αρaμάννε τόκου όστανητ πώ μπέτ po mbeti
548 τό άλλο καθαρό αλάντε σπaστρίτa. τρούκατα τζίστα. σχιάτaρα εκιρούαρ. xxx
549 Έτζη είναι μερικοί Ασσήτζε σούντου νaσκàντζη Τάκα σέ έτνη Αστιού ιάνα τζά Ashtu janë ca
550 από κακήν γενεάν τέ ράω φàρa οτ κλώσσ φάρα πέ σaκaέκε φάρa prej farë e keqe
551 και αυτοί ευγαίνουν σσή ατζέλλη έσου ή τόε ιζλέκβαετ εδέ ατά τάλληνa edhe ata dalin
552 προκομένοι. προκοψίτζη. προκόψαννοι. τaπροκόψουρa të prokopsur

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *