Fjalori katër gjuhësh i Daniil Moskopolitit

604 Το χαλάζι Κρàντιννια Κράτ Μπρέσσηρι Breshëri
605 η πάχνη μπρούμμα σλάνα μπρούμμα bryma
606 οπού να πέσει ιουτζητώ σέ κάτa κάτε τά πάτνητ τέκ τà μπγιέρ tek të bjerë
607 χαλνάει τά φύλλα ασπάρτζε φρàντζιλλε ράσηπετ πρήσσ φλέτa prish fletët
608 και τον καρπόν. σσή πόμλοου. ή ρώτοτ. εδέ πέμνa. dhe pëmën.
609 Αμή η δροσιά Μά ράωα τόκου ρώσα Πώ βέσσα Po vesa
610 δίδει δύναμιν τà βaρτούτε τάβατ κούβετ έτ φουκκή jep fuqi
611 και εμβαίνει εις την ρίζαν σσή ίντρa τρού ρaτaτζήνa ή βλέζητ βώ κόρενοτ εδέ χίνν ντà ρàννετ edhe hyn në rrënjë
612 διά να μη ξηρανθεί. τρά σέ νού σεουσούκα. ζά τα νέ ίσιουσσην. κή τà θάετà. që të (mos) thahet
613 Αν θέλεις Σε βρούρη Άκω σάκασσ Ντà τάσσ Në do
614 να ανάψεις τον φούρνον σέ απρέντζη τζιράπλου τά ζάπαλησσ φούρνανα τà ντέζησσ φούρaνa të ndezësh furën
615 να ρίξεις μέσα σέ αρούτζη ναούντρου τα fàρλησσ νάτρε τà στίεσσ μπρέντα ta shtiesh brenda
616 στεγνά ξύλα. ουσκάτε λέμνε. σούη τάρβα. τaθάτα ντρού. të thata dru.
617 Ότι τα χλωρά Κà βέρτζιλλε Ότι σουρένητε Σέ ταννιώματ Se të njomat
618 καπνίζουν. φακου φούκου. τζάταετ. τικμόϊννa. tymojnë
619 Και το σπίτι σου Σηή κάσα ατά Ή φιούκιατα τφεϊα Εδέ στaπήκ ιότε Edhe shtepia jote
620 αν στάζει σέ κικάρη άκω κάπητ ντà πικόνν në pikon
621 να το σκεπάζεις. σέ δαμβaλέστη. τά κώ πόκριεσσ. τά μπουλιόνσσ. ta vulosësh
622 Διότι οι σταλαματιές Κά κίκουτελε Ότι καπαήτζητε Σέ πίκατ Se pikat
623 κρημνίζουν ρaζουέσκου ούρηβατ κρεμίσκινa gremizun
624 τον τοίχον. μούρρου. τζήνστοτ στίσετ. μούρa. murin
625 Το τζεκούρι Τοποάρα Σεκίρατα Σποπάτα Sopata
626 σχίζει τα ξύλα. τισίκα λιάμνιλλε τζέπητ τàρβατα τζàνν τρούτa çan drutë
627 Και το σκεπάρι σσή νόκουπα ή σκέπαροτ εδέ σκεπάρa edhe sqepari
628 λιανίζει τιννίκa τρόμπητ κρίνν. Ισκαρόν grin. Xxx
629 το δαδί νζάτα μπωρίνατα πήσσa a pisha
630 κομμάτια κομμάτια πουκàτζη πουκàτζη κόμματι κόμματι. τζόπaρα τζόπaρα. copa copa
631 Και το πριόνι πριονίζει Σσή σσιάρα σσίρουιαστε Ή πίλατα σέτζητ Εδέ σσιάρα σσαρόνι edhe sharra sharron
632 το δοκάρι. πότανα. κνέτα. τράννa. tranë
633 Και το σπαθί κόπτει Σσή κοάρτα τάλλε Ή σάπια σέτζητ Εδέ κόρδα πρέν Edhe kordha pren
634 τον άνθρωπον όμλου τζέεκοτ ννιερίννa njerinë.
635 και το μικρό μαχαίρι σσή ννίκλου κουτζούτου ή μάλιοτ νόσσ εδέ τa βογaλια θίκα edhe rë voglat thika
636 κόπτει τα νύχια. τάλλε ούγκλιλε. σέτζητ νόκτητε. πρέτ θόνντα. pret thonjtë
637 Όταν να πλύνεις Κàντου σέ λάη Κώκα τα ίσμιεσσ Κούρ τaλιάννσσ Kur të lash
638 το στρώμμα σου στιρούτλου ατέου πώστελια τφώϊατα τaστρούαρητ τέντε të shtruarit tënd (dyshekun)
639 και το πάπλωμά σου σσή ιουρκάνλου άτεου ή όργανωτ τφόη εδέ γιοργάνα τέντ edhe jorganët tënd
640 να τα ρίξεις σέ λεαρούτζη τα ή φάρλησσ τά στίεσσ ta shtiesh
641 εις την νεροτριβιάν. τρού τριστιάλα. νά βαλάητζα. μπà τρεστήλ. në trestil (xxx magje)
642 Και έτζη πλύνονται Σσή ασσήτζε σελά Ή τάκα σεμίαετ Εδέ αστιού λιάχενa Edhe ashtu lahet
643 και δεν απομνήσκει σσή νού αρaμàννε ή νέ όστανητ εδέ κούκα γιέτ edhe nuk ka nget
644 καμμία λαίρα. νίτζε ούνα κόθρa. νίκοα κάλτ. άς ννί μπάλτ. as një baltë
645 Τα σκολαρήκια Μιγκιούσλλη Ουμπέτκητε Βέθaτa Vëthët
646 να τα κρεμάσωμεν τέ λλι σπιντζουρέμου τά ή ομπέσημε τη ιμβάρννιμa t’i varim
647 από τα αυτιά τέ ουρέκλλε οτ ούσσητε πέ βέσσητ prej veshit
648 των γυναικών. αμουλλέρλορ. οτ ζένητε. τή γράβετ. të gravet
649 Και τα κουμπιά Σσή νάστουρλλη Ή πετλήτζητε Εδέ σούμπουλατ Edhe sullumbat
650 να είνα από λαγάραν σέ χίμπα τέ σερμάε τά μπίτατ οτ στρέπωτ τà ιάνa πέ σερμά të jenë prej sermi
651 φτιασμένα. αταράτζη. ναπραένη. τaντaρτούαρα. të ndërtuar
652 Και εις την μέσην σσή τρού ννιόλτζουκ Ή να στρέτε Εδέ ντaμέσσ Edhe në mes
653 να έχωμεν σέ αβέμου τά ίμαμε τà κκέμη të kesh
654 από ένα ζωνάρι κàτε ούνου πρàννου πώ έτεν πώϊασ γκανί πρέζ nganjë brez
655 μαλλήσιον. τέ λέννa. βόλνεν. πέ λέσσ. prej leshi.
656 Και καθημερούσιον Σσή τέ κάθε τζούα Ή κάτα τένν Εδέ ντίτ πρεντίτ Edhe ditë për ditë
657 να κτενίσωμεν σέ κιπτινέμου τά τζέσσλημε τà κρέχιμa të krehim
658 τα μαλλιά μας πέρλλη ανόστρη κόσατα νάσια λέσσaρατ τάνa leshërat tanë.
659 μέ κτένι στενό κού κέπτινε στρίμπτου σώ τζέσσελ τέσεν μέ κρàχαρτα γιούστa me krehër të ngushtë
660 δια να μη πιάσει τρά σέ νου ακάτζε ζα τά νέ φάστατ κή τà μόσ ζέρρa që të mos zërë
661 ψύραις πετούκλλη βόσσκη μόρρα morra
662 το κεφάλι μας κάπλου ανόστρου. κλάβατα νάσσα. κρούετ τάνa. kryet tona.
663 Και αν θέλωμεν Σσή σέ βρούρεμου Ή άκω σάκαμε Εδέ ντà τάσσημa Edhe në deshim
664 να μη έχωμεν σέ νού αβέμου τά νέ ίμαμε κή τà μόσ κκέμη që të mos kemi
665 ψύλλους πούριτζι μπόλκητε μπàλλι πλέστa. pleshta
666 να βαστούμεν σέ πουρτέμου τα νόσιμε τà μπάνμa të mbajmë
667 αψίνθιον. πιλόννιου. πέληντ. πίλην. xxx

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *