Fjalori katër gjuhësh i Daniil Moskopolitit

204 Τη πέμπτη Σσή τζοία Ή βώ τζέτφερτοκ Εδέ τa έντενa Edhe të enjteve
205 και τη παρασκευή σσή βήννιρα ή βώ πέτεκοτ εδέ τα πρέμπτενα edhe të premteve
206 και τω σαββάτω σσή σέμπaτα ή βώ σαπώτατά Εδέ τa σσατούνa edhe të shtunave
207 να μαζώνεις σέ ατούννη τά μπέρης τά μπλέθσσ të mbedhësh
208 ζαχεραίν ζαερέε ζάερε ζαήρε zaire
209 διά όλον τον μήνα. τρά τούτου μέσλου. ζά σφήοτ μέσετζ. πρà γκίθa μύαϊτ. për gjithë muajt.
210 Και έτζη είσαι Σσή ασσήτζε έστη Ή τάκα σύ Εδέ αστιού γιέ Edhe ashtu je
211 πάντοτε πλούσιος ούννa ούννa μπουκάτου σφέκω μπόγατ κουρτώ ηπωγάτ kurdo i begatë
212 και παντού τιμημένος σσή ιουτζητώ τυννισήτου ή σέκατε τζέστεν εδέ κουντώ ιντρέτζημ edhe kudo i nderuar
213 και όχι εντροπιασμένος. σσή νού ρουσσουνάτου. ή νέ στράμενν. εδέ γιό ητουρπaρούαρ edhe jo i turpëruar
214 Οπόταν εορτάζεις Κàντε γιουρτουσέστη Κώκα σλάζησσ κούρ λλιούτεσσφεστών Kur lutesh feston
215 είναι καλά έστε γκήνε γιέτ χάρνω έστa μήρa është mirë
216 να νηστεύεις σέ ατζούννη τά πώστησσ τa αγκιρώνσσ të agjërosh
217 μίαν εβδομάδα. ούννα σεπτεμàνα. έτνα νέτελλα. ννί γιάβa. një javë
218 Και να δώσεις Σσή σετάη Ή τά τάβασσ Εδέ τa άπσσ Edhe të japësh
219 εις τους τυφλούς λά όρκκη νά σλέπητε ντà ταβέρμπαρατ në të verbërit
220 ψωμί και φαγί. πàνε σσή γκέλλa. λέπ ή μάντζα. μπούκ εδέ γκέλλa. bukë dhe gjellë.
221 Και να βοηθείς Σσή σέ ατζιούτζη Ή τά πώμοζησσ Εδέ τà ντήχησσ Edhe të ndihësh (ndihmosh)
222 τους πτωχούς οάρφανλλη να σήρωμασιτε ταβάρφaρητ të varfërit
223 με εκείνο κού ατζιά σώ τόα με ατά me ata
224 οπού ημπορείς. τζή πώτζη. στώ μόζησσ. κή μούντησσ. që mundesh.
225 Και οπόταν βάλεις Σσή κàντου πάτζη Ή κώκα κλάτησσ Εδέ κούρ τaβέσσ Edhe kur të vësh
226 το τραπέζι σούφρα τραπέζατα σώφρana sofër
227 να καλέσεις σέ κλέννι τά κάλεσασσ τà θηρέσσ të thërressh
228 τους συγγενείς σου κουσουρίνλλη ατέη ρωτνήτατα τφόη κουσσερήντετού kushurinjtë e tu.
229 τους γειτόνάς σου. βιτζήνλλη ατέη κωμσσίητε τφόη φκίντa του. fqinjët e tu.
230 και να στείλεις σσή σεπητρέτζη ή τά πούστησσ εδέ τανταρκόνσσ edhe të dërgosh
231 ζεστό φαγί κάλτa γκέλλa τώπλα μάντζα τaγκρόχaτ κέλλa të ngrohtë gjellë
232 εις τους αρρώστους λά λέντζιτζη νά μπώλνητε μπα τaσaμούρατ më të sëmurët
233 διά να σου συγχωρούν τρά σεσλιάρτα ζά τά τύ πρόσταατ κή τà τaντίεννa që të ndihen (falen)
234 τους γονείς σου. πaρήντζιλλη ατέη. ρωτνήννατα τφόη. πaρήντaτ τού. prindërit e tu.
235 Πέρσυ και φέτω Άννου σσή έσταννου Λάννη ή κωτινάα Βγιέτ, εδέ σηβγιέτ Vjet edhe sivjet
236 τα πωρικά πωάμιλλε γιεμήσσητε πέματ pemët
237 εγίνηκαν σεφέτζερα σεστώρια ουμπάνa u bënë
238 παντού ιουτζητώ σέκατε κουτώ kudo
239 εις όλα τα μέρη. τρουτούτε πàρτζηλλε. νά σήτε στράννα. μπà τa γκίθα βήσετ. në të gjitha viset.
240 Όμως Μà Τόκου Πώ Po
241 ακρίβεια μεγάλη σκουμπέτε μάρε σκάπια κώλεμα στρεντaτήρ εμάδε shtrenjtësi e madhe
242 εστάθηκε στατού στώη ντένν bën
243 εις το γέννημα. τρού γίπτου. βώ ζήτωτο. μπά τρήθετ. për drithin.
244 Και κλαίουν Σσή πλàγκου Ή πλάτζαετ Εδέ κιάϊννε Edhe qajnë
245 μικροί και μεγάλοι. νκίτζη σσή μάρη. μάλλη ή κώλεμη τεβέκιλ ετaμαδένν. të vegjël e të medhenj
246 Ότι πεινούν Κà λaέστε φοάμε Ότι σέ κλάτνη Σέ ιάνα ούρατ Se janë uritur
247 και δεν έχουν σσή νού άου ή νέμαατ εδέ σκάννa edhe skanë
248 με τι να αγοράσουν. κού τζή σεκούμπαρα σω στώ τά κούπαατ. με σέ τa πλέννα. me se të blejnë
249 Και τα μικρά παιδία Σση νίσλλη φιτζόρη Ή μάλητε ντέτζα Εδέ διέμτa ταβέκηλτ Edhe djemtë e vegjël
250 φωνάζουν στρίγκα βήκαατ θaρέσινα thërresin
251 έως εις τον ουρανόν. πάνου ντζέρου. τούρη ντό νέπωτ. γκήρ μπa κίελτ. gjer në qiell
252 Ότι γυρεύουν Κά καίτa Ότι σάκαετ Σέ κaρκόννa Se kërkojnë
253 τροφήν χράντa ράνεννιε τουσκούερ të ushqyer
254 και δεν τους δίδει σσή νού λατά ή νεμου τάβατ εδέ νού κουϊέπ edhe nuk ju jep
255 ουδέ κανένας. τζηνιβά. νίκοη. άς νερή. asnjeri

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *